Hatha/Raja Yoga

Raja Yoga is de volledige, duizenden jaren oude klassieke Yoga training, gericht op meditatie, waarvan Hatha Yoga de basis is. Eerst breng je alles in je lichaam en geest in evenwicht (hatha), daarna kun je je verder bekwamen met behulp van meditatie. Meditatie is de hoogste stap in Yoga en een bekroning van yogabeoefening. Grondlegger van de Raja Yoga is de grote wijze (maharishi) Patanjali. Hij wordt gezien als de vader van de Yoga. Deze maharishi leefde zo'n 2100 jaar geleden. Het is zijn grote verdienste, dat hij inzag dat Yoga allesomvattend was. Om die reden heeft hij de essentie van de diverse yogavormen tot één geheel samengevoegd in zijn 'Yoga-Sutras' (leerdichten). Uit eerbetoon daarvoor, heeft men dit systeem 'Raja Yoga' (Koninklijke Yoga) genoemd. Onder Koninklijke Yoga (Raja Yoga) kunnen alle bekende en minder bekende Yogavormen worden ondergebracht, zoals Kriya Yoga, Hatha Yoga, Mantra Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga en Karma Yoga.
In het zeer oude filosofisch leerdicht de 'Bhagavad Gita' (onderdeel van de Indische Epos 'Mahabharata') worden deze Yogavormen uitgelegd door Sri Krishna aan zijn neef, vriend en leerling Arjuna vlak voor de strijd op leven en dood tussen de nauwverwante stammen van de Pandavas en Kauravas. Midden op het slagveld krijgt Arjuna, die in een grote crisis is geraakt, levenslessen van Krishna.
Yoga is niets anders dan op een geweldloze, liefdevolle manier je lichaam en geest aanpakken. Je wordt weer bewust van je lichaam, je zintuigen en je innerlijk zelf of je gevoel van eigenwaarde. Je krijgt zicht op je levenspad, inzicht in je persoonlijke ontwikkeling en een kans om als mens gericht vooruit te komen.
Het woord 'Yoga' betekent in het Sanskriet 'samenvoegen' of 'onder een juk brengen'. Vaak vertaalt men dit woord met 'éénwording' van lichaam en geest of van het verstand en het gevoel. Volgens het 'oude denken' kan de mens met Yoga zijn lichamelijk en geestelijk welzijn sterk bevorderen en als mens "volmaakter" functioneren. In feite is het een herontdekkingsreis naar het 'Universele' in je zelf.

De 8 stappen in de klassieke Yoga

Yoga is iets wat je zelf moet ervaren. Het is geen boekenwijsheid. Men noemt het daarom een ervaringswetenschap.
Patanjali onderscheidt in Yoga acht duidelijke, opeenvolgende stappen, die integraal beoefend worden. De beoefening van deze stappen, met behulp van oude Yoga-technieken, resulteren op natuurlijke wijze in een verbetering van je lichamelijke en geestelijke gezondheid, zoals ontspanning, ademhaling, weerbaarheid, concentratie, geheugen, creativiteit, intuïtie en visie. Een voorwaarde daarbij is wel dat je gemotiveerd bent en regelmatig Yoga beoefent.
De acht stappen in Yoga zijn:
  1. Eerst roept je spelenderwijs halt toe aan alle automatismen, zoals: gewoonten, vooroordelen, dogmatisme e.d. Je krijgt door Yogabeoefening inzicht in de betekenis van de universele waarden (Yamas): geweldloosheid, waarachtigheid, eerlijkheid, geen energieverspilling en begeerteloosheid.
  2. Je wordt door Yogabeoefening eveneens spelenderwijs steeds meer bewust van de betekenis van de individuele waarden (Niyamas): reinheid, tevredenheid, soberheid, zelfstudie en overgave.
  3. Je werkt aan je lichamelijke conditie door middel van fysieke houdingen (Asanas), die - naast verbetering van je coördinatievermogen en vermindering van klachten - ook soepelheid en ontspanning van je fysieke lichaam opleveren.
  4. Door verbetering van de conditie kun je vervolgens de ademhaling gaan verdiepen en de energiehuishouding (Pranayama) gaan optimaliseren. Hierdoor neemt je lichamelijke, maar ook je geestelijk bewustzijn toe.
  5. Je herontdekt de werking van de zintuigen. Door Yogabeoefening zul je in staat zijn om je zintuigen bewuster te gebruiken (Pratyahara). Er is dan nog steeds sprake van uiterlijke Yoga.
  6. Na de voorgaande stappen ga je de innerlijke Yoga beoefenen. Dit begint bij het leren concentreren op jezelf (Dharana). Door Yoga leer je op een natuurlijke manier alle belemmerende, storende gedachten los te laten.
  7. Als er geen storende gedachten meer zijn in je concentratie, dan spreken we van meditatie (Dhyana). Je denkproces is dan kalm, efficiënt en effectief geworden.
  8. Tenslotte stem je af op de essentiële aard van je wezen (Samadhi). Je zult dan in staat zijn om een eigen visie op het leven te gaan ontwikkelen.
Dinsdagochtend: 09.30 tot 11.00 uur. (opgeven via email).

Klassieke Hatha Yoga

Het voornaamste verschil tussen klassieke yoga houdingen en moderne varianten is dat de klassieke houdingen werken op de interne organen. Ze hebben als doel om het lichaam gezond te houden door de organen te stimuleren en de chakra’s in balans te brengen. Moderne yoga oefeningen daarentegen hebben als hoofddoel om spieren en flexibiliteit te ontwikkelen, waardoor men steeds bezig blijft met het uiterlijke, en niet met gezondheid. Tijdens een Klassieke Hatha les zit een vaste volgorde, beginnend met een korte meditatie, een ademhalingsoefening, een warming-up van zonnegroeten en dynamische oefeningen, gevolgd door de asanas (statische houdingen) en een final relaxation. Tussen elke houding zit een korte rustpauze om melkzuurproductie in het lichaam te voorkomen, zodat spierpijn vermijden kan worden. Een Klassieke Hatha les is geschikt voor alle niveaus. Houdingen kunnen aangepast worden voor beginners, intermediate en geavanceerde beoefenaars.
Copyright © - Raja Yoga Almere, Alle rechten voorbehouden.