Wat is nu echt : Yoga, gezien vanuit de klassieke Oude Scholing.

fullsizeoutput badVerschillende yogavormen hebben zich de laatste jaren ontwikkeld, echter de vraag die dan bij mij op komt; mogen we deze vormen wegzetten als yogavormen? Mag het nog geplaatst worden onder de noemer yoga vanuit de 7 klassieke scholingen? Waarom ligt men nu meer het accent op de Asana’s en de uiterlijke vorm? (het mooie plaatje). Yoga is echter veel meer dan dit alleen, het brengt ons terug naar ons geboorterecht. Om er zo achter te komen ; wat is mijn ware aard, wie handelt er nu, etc.

Dus alle 8 stappen vanuit de Sutra’s van Patanjali, brengen ons dus naar een hoger bewust wording en daarom zullen alle 8 stappen genomen moeten worden, daarin zijn de Asana’s een klein onderdeel. Asana’s zijn erin verwerkt om ons EGO en de Mind te temmen. Concentratie en Meditatie brengen ons naar een hoger doel.

‘Ontsluieren’ betekent ‘het verborgene zichtbaar maken, aan het licht brengen of ontraadselen’. In de oude literatuur, zoals Yogasutra’s van Patanjali, is er sprake van veel ‘Verborgen Kennis’. De vraag is hoe we met Yoga ware kennis kunnen ontsluieren en met welke beperkingen we dan te maken hebben.

De Yogasutra’s van Patanjali ontsluieren kennis op het drievoudig gebied namelijk op fysieke, subtiele en causale (of geestelijke) niveau. We kunnen die niveaus allemaal realiseren als we de kennis hierachter weten te ontsluieren. We moeten in ieder geval beseffen dat die ontsluiering van kennis verder gaat dan mentale boekenwijsheid en afhankelijk is van de mogelijkheden van ons werk- en denkniveau. De kennis die we dagelijks opdoen, mag dan toegepaste kennis gaan worden (bewust gaan leven).

Veel woorden in de Yogasutra’s bevatten kennis die we kunnen ontsluieren. Echter ware kennis kunnen we alleen naar ‘naar de geest’ ontsluieren, niet naar de letter. Letters en woorden kunnen ons beperken. Woorden en zinnen bevatten ‘verstolde kennisbewustzijn van de schrijver. Diens kennis is gebaseerd op diens levenservaring, waaraan we bewust of onbewust een emotie aan plakken en dat is en blijft dus relatief, tenzij er sprake is van een Jivanmukti, een bevrijd mens.

De manier, waarop we naar kennis kijken, is ook afhankelijk van de filosofie die we aanhangen. Bijvoorbeeld in India zijn er twee belangrijkste filosofische stromingen binnen de Vedanta, namelijk (zwart-wit gezegd): de Dvaita Vedanta en de Advaita Vedanta. Het verschil van inzicht is relevant voor het verkrijgen van ware kennis.

De eerste stroming erkent bijvoorbeeld een geïncarneerde Ziel (Jiva), die door de drie werelden heen moet reizen om daarna weer terugkeert naar Brahman. Zij gaat uit van twee eeuwigheden, Purusa en Prakrtti, de Ziel en Brahman.

De tweede stroming geeft aan dat er slechts Brahman is, de één zonder een tweede. Zij ontkennen het aparte bestaan van een Jiva! Het bestaan een Ziel blijft dan een lastige kwestie!  

Yogasutra’s van Patanjali (verwoord in 8 stappen) worden beïnvloed door de Samkhya (Dvaita Vedanta) en door het Boeddhisme. Beide worden gezien als atheïstisch, omdat zij het woord ‘God’ of zelfs het woord ‘Ziel’ niet noemen. Ook het bestaan van een Godheid of van Hindoestaanse goden, zoals Brahma, Siva, Vishnu blijft een lastige kwestie in onze zoektocht naar ware kennis!

Als we kijken naar de rol van het Ego in ons doen en laten, dan komen we er op een gegeven moment achter dat juist het Ego (als bestuurder van onze gedachten) een cruciale factor speelt bij het ontsluieren van kennis. Immers, alleen als het ego diens beperkingen op mentaal gebied leert los te laten, dan komt er een schat van kennis vrij door verruiming van ons bewustzijn.

We realiseren ons veel te weinig dat Yoga (dus Samadhi) dé oorspronkelijke en universele informatiebron is van alle kennis. En, die unieke bron is de STILTE, de toestand van het NIETS (Nirodha). Toen Boeddha drie dagen tijdens een ‘congres’ in stilte was, zei hij daarna tegen zijn ‘toehoorders’: ‘ik heb met jullie in stilte alle kennis ontsluierd.’

Als het gaat over de bewijsbaarheid dat Yoga ware kennis ontsluiert, dan zegt Patanjali: Juiste (ware) kennis verkrijgen we vooral door ‘direct weten’, in het bewustzijnsdomein bóven de beperking van gedachten, dus in Samadhi, met jezelf als voorwerp van onderzoek, omdat alle kennis in mens is. Alle verlangens om ‘te willen weten’ is opgeheven, is ontsluierd, is opgelost, is opgegaan in de STILTE in het NIETS!

  • Aangemaakt op .

Hoe flexibel is uw onderrug......

Afbeelding1De yogi’s zeggen dat de leeftijd van een persoon wordt bepaald door de flexibiliteit van zijn wervelkolom. Het meest fundamentele doel van Yoga is om voor de wervelkolom te zorgen.

Pijn in de onderrug en bovenrug zijn enkele van de meest voorkomende gezondheidsklachten bij volwassenen, maar hoe ontstaan ze….

Vanuit onze dagelijkse ervaringen hebben wij hier onze gedachtegangen over. Echter zijn ons gedachtes meestal gekleurd en vullen we heel snel in (in zinnen of woorden) wat we willen horen of willen zien. Aan die gedachtegang koppelen we een emotie. Deze emotie slaan we op in een geheugenbank (Citta). Er hoeft dan maar weer een soortgelijke ervaring zich aan te kondigen en wij trekken heel snel die geheugenbank weer open, in de vorm van ‘dit ken ik’. Denk dan echter wel dat het een ervaring van toen was, vanuit een heel ander tijdbesef en groeiproces, dat kan nooit dezelfde indruk geven van de ervaring die wij nu hebben. Echter kom je dan in een proces van aantrekking en afstoting en dit doet iets met ons Fysieke en Mentale lichaam. Dat gaat zich heel langzaam vanuit stress verkrampen onder de huid in het spierstelsel en door de jaren heen kruipt het langzaam dieper naar binnen toe. Onze innerlijke huishouding raakt langzaam verstoort, dit heeft invloed op onze organen en energiehuishouding. Echter kunnen op den duur ook onze energetische velden verstoord raken, deze velden bevinden zich buiten ons lichaam, en zijn wat lastiger te benaderen en dus ook te behandelen. Maar het is zeker wel mogelijk.

Een stijve pijnlijke rug, heeft dit onherroepelijk invloed op je algemene stemming. Een stijve pijnlijke rug leidt snel tot somberheid en een chagrijnig gevoel. Verder heeft de soepelheid van je rug grote invloed op je zenuwstelsel. Je centrale zenuwstelsel loopt namelijk door je ruggengraat heen. Dus hoe beter de circulatie en flexibiliteit in je rug, hoe beter je zenuwstelsel werkt. Dat betekent dat je dan makkelijker je geestelijke intenties kan omzetten in fysieke bewegingen. En andersom kun je makkelijker de signalen van de buitenwereld omzetten in geestelijke informatie. Je zenuwstelsel is de brug tussen de fysieke en geestelijke wereld. Daarnaast loopt er door je ruggengraat het zogenoemde “cerebrale vloeistof”. Deze zorgt ervoor dat je hersenen de juiste “voedingsstoffen” krijgen. Als deze vloeistof soepel door je systeem gaat, heeft dit positieve invloed op bijvoorbeeld je geheugen en de algemene werking van je brein.

Afbeelding12Op meer spiritueel en innerlijk vlak zijn alle chakra’s verbonden met de ruggengraat. Als je een goede energiecirculatie hebt naar je chakra’s dan ervaar je minder blokkades. Blokkades in je chakra’s zorgen voor minder energie en minder bewustzijn. Verder loopt de belangrijkste meridiaan, in de yoga Nadis (72.000) genoemd, door je ruggengraat. Deze heet het “shusmana-kanaal” en loopt dwars door de ruggengraat. Hoe meer de energie door dit kanaal loopt, hoe meer we vanuit een neutraal perspectief kunnen komen. Het is de baan van hoger bewustzijn en wijsheid. Het kan jou meer inzicht en bewust wording geven in; wat houd ik vast en wat stoot ik af. Blokkades in de ruggengraat blokkeren ook de shusmana.

Hoe kunnen we gaan veranderen…..

Alle verandering start bij acceptatie. Acceptatie van het moment, dus ook jouw lichaam. Daarvanuit met het voertuig “de ademhaling” gaat men op onderzoek uit. Je ademhaling is hierin het belangrijkste voertuig. Deze brengen we als 1ste naar een buikademhaling toe (je natuurlijke ademhaling). Als je in een buikademhaling aangekomen bent, leer je te voelen in je vrouwelijke kant en mannelijke kant van het lichaam. Dit heeft namelijk invloed op het middenpad, de hele wervelkolom (vanuit “ik ben”).

Als het intellect (Buddhi) erbij betrokken wordt kan men gaan onderscheiden, wie handelt er nu. Is dat mijn EGO, die wilt blijven vasthouden, is dat mijn “IK” die wilt blijven ervaren of is dit mijn ware aard.

Want dat is wat wij willen, de ontmoeting met onze “Ware Aard” krijgen om zo te gaan voelen wie handelt er in mijn dagelijks leven, wie maakt er keuzes, wie vult erin etc

Afbeelding3Dit soort handvatten, geef ik jou mee in mijn 4 weekse Restorative Training , die 7 nov 2020 weer van start gaat.

www.raja-yoga-almere.nl, www.syn-org.nl

Facebook: Raja Yoga Nederland, Syn en De Klassieke Yoga

  • Aangemaakt op .

De kunst van het ALLEEN zijn

IMG 4840Alleen zijn is iets wat een heleboel mensen vrezen, maar ergens is het juist het mooiste wat er is en iedereen zichzelf cadeau zou moeten doen. Al is het maar voor een bepaalde periode, want in die tijd kan je zoveel leren over jezelf. Alleen zijn is juist een heel mooi proces dat je mag leren, en wat je meer zal brengen dan je in eerste instantie misschien wel zal denken.
In het hele proces van alleen zijn, word je geconfronteerd met jezelf! En een heleboel mensen willen dat helemaal niet, want ergens is er nog niet genoeg zelfliefde om te beseffen dat je alleen jezelf nodig hebt om gelukkig te zijn. Ergens vertrouw je niet op jezelf, waardoor je altijd de behoefte hebt om alles buiten jezelf te zoeken. Ja natuurlijk houdt iedereen van gezelligheid, dat is iets anders. Maar echt alleen zijn is voor heel veel mensen misschien wel het moeilijkste wat er is.
Ook ik heb in die schoenen gestaan en gedacht dat ik niet alleen kon leven, en niet alleen wilde zijn. Gek genoeg wil ik nu juist graag alleen zijn en moet het echt een toevoeging zijn voor mij om mijn energie te delen met iemand. Vroeger besefte ik niet dat ik zo makkelijk mijn energie weggaf aan iedereen, om maar te pleasen. Gezellig zijn, praten en dingen doen, kunnen ook energie kosten, en het was aan mij om daar een balans in te vinden.
Tijdperk van losbreken
We zijn in een tijd aangekomen dat heel veel mensen beseffen dat ze niet gelukkig zijn zoals het nu gaat, en een heleboel relaties worden verbroken. Mensen willen op zoek gaan naar vervulling, de leegte opvullen. Maar dat kan je alleen zelf doen en alleen jij kan jezelf dat beetje geluk geven waar je naar op zoek bent.
Jezelf op date nemen, alleen dingen ondernemen, alleen zijn met jezelf en lekker in je vel zitten is een gift waar jij jezelf dankbaar voor zal zijn als je dat voor jezelf gecreëerd hebt. Maar als je daar nog naartoe moet werken, kan dat heel moeilijk zijn. Jouw realiteit is altijd anders geweest, dus mentaal ben je daar dan nog niet. Mentaal komen de grootste struggles voorbij en je kan jezelf gek in je hoofd maken, als je denkt dat je alleen maar gelukkig zult zijn met één of meerdere personen.
Maar de kracht is juist zoveel mogelijk alleen te zijn en naar binnen te keren, jezelf leren kennen op een manier zoals je dat nog nooit hebt kunnen doen. Jezelf in de ogen aankijken en echt tevreden zijn met wie je bent en wat je doet. Op ontdekking gaan met jezelf en kijken wat je leuk vindt aan jezelf of wat je leuk vindt om te doen. Weer leren spelen in de wereld en op ontdekking gaan met jezelf. Het hoort er allemaal bij, als jij durft los te breken van die dingen die niet meer bij jou passen. Als jij ervoor kiest weer alleen te zijn, hoe moeilijk het misschien ook voor je is.
Jouw eigen energie
Alleen zijn kan jou weer in je kracht zetten en het leert je ook je eigen energie te kennen. Je ervaart hoe het is om jouw eigen energie te voelen, zonder invloed van andere energieën. Je leert waar je je goed bij voelt en waar niet (meer). Je leert jezelf te eren en gaat veel meer in je eigenwaarde staan. Zelfliefde is de sleutel tot ascensie, en zal je meer brengen dan jij voor mogelijk hebt gehouden. Jouw eigen energie leert je veel beter om te gaan met jouw grenzen en behoeftes, waardoor je makkelijker nee kunt zeggen. Je gaat jezelf veel meer waarderen en je gaat selectiever om met waar jij je energie aan uitgeeft.
Soms kan dat betekenen dat jij je alleen nog maar fijn voelt als je op jezelf bent! Weet dat dit ook goed is, want je begint steeds meer in jezelf te geloven, jezelf te waarderen, van jezelf te houden. Je gaat jouw energie verankeren zodat je steeds beter voor jezelf kan en gaat kiezen. Jouw eigen energie leren kennen is misschien wel het belangrijkste bij het alleen-zijn. Want zo kun je haarfijn aanvoelen wat van jou is en wat niet. Je gaat erkennen dat je heel lang jezelf teveel hebt weggegeven, en je leert hoe belangrijk het is om bij jezelf te blijven. Je gaat leren dat alleen-zijn jou zoveel vreugde gaat geven, en daar kan niets of niemand zomaar tussenkomen. Je gaat leren dat alleen-zijn jou in je kracht zet, en jou zoveel meer waarde geeft.
Waarde
De kunst van het alleen-zijn, is dat je voor jezelf kiest en daardoor ook weer met/van jezelf en het leven leert genieten. En dan pas kan het samenzijn met anderen zoveel meer waarde toevoegen, want je weet dat alleen-zijn juist heel mooi is. Dat daar jouw innerlijke processen volgen, die jou weer in je kracht zetten. Dat je daar kan doen wat je wilt, wanneer je wilt en waar je ook wilt. Je leert daar in je kracht te staan en te spelen in het leven, zonder rekening te houden met.
Te vaak leggen we ons geluk in de handen van een ander, terwijl een ander jou niet gelukkig kan maken. Jij moet het zelf doen en een ander kan niet veranderen of aanpassen om jou altijd maar gelukkig te maken. Het moet vloeiend gaan, zonder verwachtingen. Zonder iemand in een keurslijf te zetten, waar diegene toch niet aan kan voldoen. Ieder moet zijn of haar leven leiden zoals hij of zij dat wil, zonder al te veel druk te leggen op elkaar. Ja, in een relatie maak je compromissen, dat is normaal. Maar ga niks verwachten van elkaar, leg de lat niet te hoog. Jij mag de verwachtingen die je al hebt, voor jezelf gaan vervullen, en samen kunnen jullie een leuke aanvulling zijn in elkaars leven. Maar houd de waarde aan jezelf en kies zelf voor jouw geluk. Jij bepaalt zelf de waarde van jouw leven en jouw geluk!
Namaste
  • Aangemaakt op .

Overklaarbare Klachten

Omslag Weg van de Pijn j 72dpi frontVage klachten

Vage klachten is er eentje. Maar de klachten zijn niet vaag voor degene die eraan lijdt. De klachten zijn heel echt en duidelijk en kunnen je leven verzieken. De verklaringen van de medici zijn nog wel vaak vaag. Een fysiotherapeut noemde dit soort klachten: HPDP, dit staat voor ‘hier een pijntje, daar een pijntje’. Wat ik een heel nare opmerking vond.

Het zit tussen je oren”, is een opmerking die technisch gezien wel waar is, alle pijn en ook andere klachten, ontstaan en wordt gereguleerd in de hersenen, maar het klinkt als ‘eigen schuld’ of als ‘je beeldt het je in’. Wat in het geval van dit soort chronische klachten niet waar is. Psychosomatisch, wat staat voor lichamelijke klachten met een psychische oorzaak, is ook zo’n soort benaming. Het geeft mensen met chronische klachten vaak het gevoel niet serieus genomen te worden. Omdat niet-medisch geschoolde mensen niet weten hoe pijn in de hersenen ontstaat en welke invloeden allemaal een rol kunnen spelen, voelt zo’n aanduiding aan als ‘niet genoeg je best doen’ of een aansteller zijn. Terwijl dat met deze term zeker niet bedoeld wordt. Het geeft enkel aan dat lichamelijke klachten een psychische oorzaak kunnen hebben.

Voor mijn boek Weg van de pijn dook ik in de visie van de Amerikaanse arts John E. Sarno  die kijkt naar chronische pijn en andere klachten die zonder medische oorzaak langer dan 3 maanden voortduren. Hij hielp duizenden mensen van hun klachten af door uit te leggen hoe de klachten kunnen ontstaan, wie er gevoelig voor zijn en hoe de weg naar herstel eruitziet. Ook mij heeft zijn visie geholpen. In mijn boek leg ik uit hoe het komt dat deze klachten ontstaan, aanhouden… maar ook weer kunnen oplossen. Je ontdekt dat je er niets aan kunt doen, maar dat je er wel iets mee kunt doen. De oorzaken liggen in het onbewuste. Je kent de oorzaak dus werkelijk niet. Het is niet jouw schuld. Maar er is wel bewustwording, inzicht en heling mogelijk.

Onverklaarbare klachten

In Nederland noemen we dit soort klachten tegenwoordig SOLK. Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Soms hoor ik ook de term onverklaarbare klachten, maar de klachten zijn onvoldoende verklaard, maar niet onverklaarbaar. Solk klachten kunnen te maken hebben met pijn, met vermoeidheid of met stemmingsproblemen.

Het is bijzonder dat we geneigd zijn de klachten vaag te noemen, wanneer de verklaringen van artsen nog niet helder zijn. Zoals we ook sommige alternatieve benaderingen zweverig noemen, terwijl veel methoden al heel oud, stevig geworteld, holistisch en pragmatisch zijn. We zijn geneigd een verschijnsel dat we zelf niet begrijpen af te doen als vaag. We wijzen de verkeerde kant op, naar de ander, naar de klacht en niet naar onze eigen bereidheid om onze inzichten uit te breiden.

Chronische klachten nodigen ons uit om naar onszelf te kijken, ons onbewuste te onderzoeken en zo tot heling te komen. We kunnen beter worden, wanneer we gaan weten wat we niet wisten. Herkennen wat we niet herkenden. Bewust worden van wat niet bewust was. Gaan voelen wat we niet voelden. Chronische klachten nodigen ons uit een bewustwordingspad te bewandelen,
  • Aangemaakt op .
Copyright © - Raja Yoga Almere, Alle rechten voorbehouden.